Styret

Styret for 2023 består av:

Leder: Caroline Iversen

Nestleder: Lin Rong Cheng

Kasserer: Sabine Voss

Valgkomité: Simona Cancar

Styremedlem: Anna Ulrika Ulvestad

Styremedlem: Anoja David

Styremedlem: Greta Laurusoniene