Styret

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Det avholdes årsmøte torsdag 29. mars 2019 kl. 09:00 i sammenheng med seminar 2019. Innkalling og saksliste kan lastes ned her.

Styret består av:


Fungerende styreleder: Renate Veronica Hansen

Styreleder: Synnøve Rugland (Permisjon november 2019)

Kasserer: Staffan Eidhagen - valgt for 2 år (sluttet november 2019)

Kasserer: Ida Tennfjord

Styremedlem: Grete Rutgerson

Styremedlem: Bernt A. Olsen

Valgkomiteen: Saeed Behdad