Om oss

Histoteknikerforeningens formål er:
Å samle teknisk personell ved histologiske laboratorier i en landsomfattende forening.
Som forening å ivareta medlemmenes faglige interesser, skape kontakt og utveksle faglige erfaringer med å
tilby faglige møter og kurs.
Foreningen skal være politisk nøytral.
Foreningens overskudd skal brukes til foreningens virksomhet og dens medlemmer.

Foreningen skal dele ut stipend til medlemmene etter egne retningslinjer.

Organisasjonsnummer:

999 195 164