Hold av datoen!

 

Etter utsettelsen av seminaret for 2020 er styret i gang med planelggingen av nytt seminar! Det vil bli arrangert 9 - 10. februar 2023 på Scandic Holmenkollen Park. Histoteknikerforeningen feirer 50 år i år! Dette må selvfølgelig feires og styret ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen til å bli med på jubileumsfeiringen på seminaret i 2023. 

 

Seminaret vil by på spennende foredrag, god mat og topp stemning på toppen av Oslo. Kanskje blir det også en liten overraskelse?

 

Styret håper å se deg og dine kollegaer på seminaret!

Mer info kommer.

Velkommen

Velkommen til Histoteknikerforeningen sin nettside.

Du kan melde deg inn på e-post:

histoteknikerforeningen@gmail.com. Husk fullt navn og arbeidssted.

 

Betaling av årskontingent:

Årskontingenten er kr. 300,- som kan

1- settes inn på vår konto: 05321675958

2- eller sendes med Vipps (velg "Kjøp og betale" og søk deretter Histoteknikerforeningen)

NB! Husk å skrive om du er nytt medlem under beløpet.

 

For tilbakemeldinger:

Vennligst bruk kontaktskjema som du finner her.

Verdt å vite

Histoteknikerforeningen registrerer enkelte personopplysninger i forbindelse med vårt medlemsregister og for å kunne fakturere våre medlemmer og invitere til kurs og seminarer. Vi har ansvar for å sikre at personopplysninger ikke lagres utover disse formålene.

Vi har ansvar for å inngå avtale med sine databehandlere for å sikre lovmessig behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til kurs

Vi har ansvar for å motta og behandle innsynsbegjæringer fra de registrerte.

Våre eksterne databehandlere har ansvar for å varsle oss om eventuelle avvik som medfører risiko for den registrertes rettigheter, når det er nødvendig.

Vi har ansvar for ikke å lagre flere personopplysninger enn det som er nødvendig.

Vi skal underrette deg om eksterne mottakere av dine personopplysninger dersom den du anmoder om det.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i dine registrerte personopplysninger.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert uten ugrunnet opphold.

Du har rett til å få personopplysninger om deg slettet uten ugrunnet opphold.

Du har rett til å kreve av oss at behandlingen begrenses, som for eksempel når du bestrider riktigheten av opplysningene.

Du har rett til å motta personopplysninger om deg som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig format. Du har rett til å be om å overføre dine opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette, dersom du gir oss samtykke og behandlingen kan utføres automatisk.

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg. Vi skal ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre foreningen kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen, som for eksempel i regnskaps øyemed.