Velkommen

Velkommen til Histoteknikerforeningen sin nettside.

Du kan melde deg inn på e-post:

histoteknikerforeningen@gmail.com. Husk fult navn og arbeidssted.

 

Betaling av årskontingent:

Årskontingenten er kr. 300,- som kan

1- settes inn på vår konto: 05321675958

2- eller sendes med Vipps (velg "Kjøp og betale" og søk deretter Histoteknikerforeningen)

NB! Husk å skrive om du er nytt medlem under beløpet.

 

For tilbakemeldinger:

Vennligst bruk kontaktskjema som du finner her.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
Det avholdes årsmøte Onsdag 23. september 2020 kl. 17:00 på AHUS (auditorium frontbygg)

Påmelding sendes per mail til histoteknikerforeningen@gmail.com

 

Innkomne saker må være sendt til styret minst to uker før årsmøtet, histoteknikerforeningen@gmail.com

saksliste finner du her.

 

Frist for påmelding: 22. september

Viktig informasjon

Utesettelse av seminar 2020

 

Styret i Histoteknikerforeningen følger Corona-utviklingen nøye. Det er stadig nye sykehus/laber/firmaer som får retningslinjer der det er beskrevet reisenekt til kurs og
seminarer i inn- og utland. Med dagens smittesituasjon bør større samlinger av mennesker unngås hvis mulig. Det har også kommet restriksjoner til hotellnæringen og de klarer ikke på gitte tidspunkt å ha en så stor forsamling som vi ville blitt. For vår del er det ikke noe alternativ å gjennomføre med bare halvparten av deltakerne.

 

Dette gjør at styret i Histoteknikerforeningen har bestemt å flytte seminaret «Histologiens
mange sider» fra 24.09 - 25.09 til Torsdag 04.03.21 – Fredag 05.03.21.

 

Seminaret vil fortsatt holdes på Vika Atrium, Oslo.
-------------------------------------------------------------


Alle deltagere flyttes automatisk over til ny seminardato. Passer ikke ny dato, vennligst gi
beskjed pr mail: Histoteknikerforeningen@gmail.com

 

Frist for å melde fra om at du ikke ønsker å bli med på kurs i mars er 1. Februar 2021.


NB! Beskjed til de som har bestilt hotellrom på Thon Hotel Vika Atrium med Hotellkode
230420 HIST


Reservasjonen til hver enkelt som har bestilt hotellrom er flyttet til 04.03.21. Hotellrommet
kan avbestilles kostnadsfritt senest 90 dager før seminaret. Ved avbestilling må hver enkelt
som har bestilt hotellrom selv kontakte hotellet og avbestille oppholdet. Beklager ulempene
flytting av seminar gir deltagere og utstillere.

 

Mvh
Styret i Histoteknikerforeningen

Verdt å vite

Histoteknikerforeningen registrerer enkelte personopplysninger i forbindelse med vår medlemsliste og for å kunne fakturere våre medlemmer og invitere til kurs og seminarer. Vi har ansvar for å sikre at personopplysninger ikke lagres utover disse formålene.

Vi har ansvar for å inngå avtale med sine databehandlere for å sikre lovmessig behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til kurs

Vi har ansvar for å motta og behandle innsynsbegjæringer fra de registrerte.

Våre eksterne databehandlere har ansvar for å varsle oss om eventuelle avvik som medfører risiko for den registrertes rettigheter, når det er nødvendig.

Vi har ansvar for ikke å lagre flere personopplysninger enn det som er nødvendig.

Vi skal underrette deg om eksterne mottakere av dine personopplysninger dersom den du anmoder om det.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i dine registrerte personopplysninger.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert uten ugrunnet opphold.

Du har rett til å få personopplysninger om deg slettet uten ugrunnet opphold.

Du har rett til å kreve av oss at behandlingen begrenses, som for eksempel når du bestrider riktigheten av opplysningene.

Du har rett til å motta personopplysninger om deg som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig format. Du har rett til å be om å overføre dine opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette, dersom du gir oss samtykke og behandlingen kan utføres automatisk.

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg. Vi skal ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre foreningen kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen, som for eksempel i regnskaps øyemed.