Velkommen

Velkommen til Histoteknikerforeningen sin nettside.

Du kan melde deg inn på e-post:

histoteknikerforeningen@gmail.com. Husk fult navn og arbeidssted.


Betaling av årskontingent:

Årskontingenten er kr. 300,- som kan

1- settes inn på vårt konto: 05321675958

2- eller sendes med Vipps (velg "Kjøp og betale" og søk deretter Histoteknikerforeningen)


NB!

Husk å skrive om du er nytt medlem under beløpet.

Vennligst gi oss tilbakemelding ved å bruke kontaktskjema som du finner under her.

Viktig informasjon til deg som har meldt deg på seminaret 23.-24. april 2020

De som ikke har booket om hotellrommet sitt nå, blir fakturert. Ring til Vika Atrium umiddelbart og avbestill eller flytt bookingen til 24.-25. september 2020.


Informasjon om Corona-utvikling og planlagt årsmøte og seminar

Styret i Histoteknikerforeningen følger Corona-utviklingen nøye.

Det er stadig nye sykehus/laber/firmaer som får
retningslinjer der det er beskrevet reisenekt til kurs og seminarer i inn- og
utland.

Med dagens smittesituasjon bør større samlinger av mennesker unngås hvis mulig.

Dette gjør at styret i Histoteknikerforeningen har besluttet å flytte seminaret «Histologiens mange sider» fra 23.04 - 24.04 til Torsdag 24.09 – fredag 25.09


Seminaret vil fortsatt holdes på Vika Atrium, Oslo.
Alle deltagere/utstillere flyttes automatisk over til ny seminardato.

Passer ikke ny dato, vennligst gi beskjed pr mail:
Histoteknikerforeningen@gmail.com

Frist for å melde fra om at du ikke ønsker å bli med på kurs i september er 19.mars-2020.


NB! Beskjed til de som har bestilt hotellrom på Thon Hotel Vika Atrium med Hotellkode 230420 HIST

Hver enkelt som har bestilt hotellrom må selv kontakte hotellet og booke om datoen. 


https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon...


Rommet står på navnet som bestilte, slik at styret i Histoteknikerforeningen ikke har lov til å gjøre endringer i bookingen.

Det er ingen kostnad hvis reservasjon av hotellrommet flyttes til 24.09.2020.

Avbestilles rommet er avbestillingsgebyret på 75%. Frist for avbestilling av rom er 19.mars. Etter dette må hotellrommet betales i sin
helhet.

Dessverre korte frister pga presset situasjon for Thon
Hotell Vika Atrium.

Vi beklager ulempene flytting av seminar gir deltagere og
utstillere.

Mvh
Styret i Histoteknikerforeningen

Verdt å vite

Histoteknikerforeningen registrerer enkelte personopplysninger i forbindelse med vår medlemsliste og for å kunne fakturere våre medlemmer og invitere til kurs og seminarer. Vi har ansvar for å sikre at personopplysninger ikke lagres utover disse formålene.

Vi har ansvar for å inngå avtale med sine databehandlere for å sikre lovmessig behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til kurs

Vi har ansvar for å motta og behandle innsynsbegjæringer fra de registrerte.

Våre eksterne databehandlere har ansvar for å varsle oss om eventuelle avvik som medfører risiko for den registrertes rettigheter, når det er nødvendig.

Vi har ansvar for ikke å lagre flere personopplysninger enn det som er nødvendig.

Vi skal underrette deg om eksterne mottakere av dine personopplysninger dersom den du anmoder om det.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i dine registrerte personopplysninger.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert uten ugrunnet opphold.

Du har rett til å få personopplysninger om deg slettet uten ugrunnet opphold.

Du har rett til å kreve av oss at behandlingen begrenses, som for eksempel når du bestrider riktigheten av opplysningene.

Du har rett til å motta personopplysninger om deg som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig format. Du har rett til å be om å overføre dine opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette, dersom du gir oss samtykke og behandlingen kan utføres automatisk.

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg. Vi skal ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre foreningen kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen, som for eksempel i regnskaps øyemed.